Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2012

seether
20:20
0355 dcd5 390
seether
19:58
Delikatnie, żeby się nie narzucać. Gdzieś między wersami wejść. 
— i pozostać.
Reposted fromnivea nivea viagoniewicz goniewicz
seether
19:57
W płucach mam ranek,
rany na ramionach. Noc była bezsenna,

wypada to zapisać. Dużo rzeczy ostatnio
wypada, żeby tak jeszcze z rąk nie wypadały.
— tomasz pułka.

October 19 2012

seether
21:25

Co w Tobie jest takiego, że nikt nie potrafi mi Cie zastąpić?

Reposted fromheartbeat heartbeat viaSchuyler Schuyler
seether
21:24
0077 1b9f 390
Reposted fromrisky risky viaSchuyler Schuyler
seether
21:21
chyba teraz moja kolej na brak czasu.
— poczekam, aż zatęsknisz.
Reposted fromnirvitii nirvitii viaSayid Sayid

October 18 2012

seether
20:04
seether
20:00
1846 597c 390
Reposted fromanybodyshit anybodyshit viaeredvareth eredvareth
seether
20:00
Punk to muzyczna wolność. To mówienie, robienie i granie tego, na co masz ochotę. Nirvana oznacza wolność od bólu i cierpienia w zewnętrznym świeci i to jest bliskie mojej definicji punk rocka.
— Kurt Cobain, Dzienniki

October 13 2012

seether
20:18
2520 981a 390
Reposted frommarrymebrian marrymebrian vianotforgetme notforgetme

October 12 2012

seether
21:32
jakby chciał, to by się odezwał. proste? proste.
Reposted fromnexxt nexxt viaSayid Sayid
seether
21:32
4208 2c1a 390
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaSayid Sayid

October 10 2012

seether
17:49
Mogłaby zamknąć oczy, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała jednak, że nie da się żyć z zamkniętymi oczami.
— Cassandra Clare - Miasto Szkła
Reposted frompouler pouler viaeredvareth eredvareth

October 09 2012

seether
13:31
dlaczego przejmujesz sie kims kogo nie obchodzisz?

October 08 2012

seether
16:47
Mogę ufnie pozwolić się komuś dotknąć dopiero, kiedy wiem, że nie rozsypię się na kawałki, kiedy mnie puści.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaeredvareth eredvareth

October 06 2012

seether
21:05
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viaeredvareth eredvareth
seether
21:05
welcome

October 05 2012

seether
20:09

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromAngiee Angiee via666th 666th

October 04 2012

seether
17:48
seether
17:09
Nie wiem, kim jestem
i dlaczego Ciebie nie ma.
— Barbara Rosiek
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl